NEI Har Mannen falt? Har Veslemannen falt? Har Oksfjellet falt?